Veilig

Er wordt op een respectvolle manier samengewerkt, zodat de kinderen zichzelf kunnen zijn en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We benaderen de kinderen positief en bieden de ze veel rust en structuur. Wij zijn een KiVa-school.

Met het KiVa-programma stimuleren wij de sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling van kinderen. Alle teamleden werken volgens dezelfde aanpak. Pesten wordt niet getolereerd. Kinderen worden gezien en persoonlijk begeleid in hun ontwikkeling. Succeservaringen vinden wij belangrijk. Bij ons werken team en ouders samen om tot een optimale ontwikkeling van ieder kind te komen. Ouders worden gezien als educatieve partners en zijn welkom in de school.