Tussenschoolse opvang

Sinds augustus 2006 is elk schoolbestuur verantwoordelijk voor de Tussenschoolse opvang (TSO). Zo zorgt het schoolbestuur ervoor dat de TSO-medewerkers verzekerd zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Op de Zilvermeeuw werkt de TSO- organisatie met het door de MR goedgekeurde, op de eigen schoolorganisatie toegespitste protocol. Per week maken zo’n 100 kinderen gebruik van deze opvang. Zij vallen onder het toezicht van daarvoor betaalde, opgeleide en gecertificeerde TSO-leidsters. Let op: op studieochtenden of- middagen is er geen mogelijkheid om gebruik te maken van de TSO.

Digitale Strippenkaarten
Er zijn strippenkaarten van:

  • 8 strippen kosten € 20.00
  • 20 strippen kosten € 50.00

U kunt elke maandag- en donderdagmorgen in het TSO lokaal een strippenkaart kopen van 8.30 tot 8.45. Voor vragen/ klachten zijn wij dan ook bereikbaar (maar ook via de mail). Op de computer wordt keurig bijgehouden hoeveel strippen (keren overblijf) u heeft gebruikt. Als de strippenkaart bijna vol is ontvangt u een herinnering in de vorm van een e-mailberichtje en een briefje. Ook als uw kind sporadisch gebruik maakt van de TSO moet u wel een strippenkaart kopen. Natuurlijk is het niet zo dat we kinderen zonder strippenkaart weigeren, maar als dit na drie keer niet is geregeld kan uw kind geen gebruik meer maken van de TSO.

Af- en aanmelden
Met grote nadruk wijzen wij u erop dat u uw kinderen alleen kunt af- en aanmelden voor 10.00 uur bij de TSO coördinatrices via de mail (tso@obsdezilvermeeuw.nl). Als uw kind niet afgemeld is voor de TSO wordt er wel een strip berekend. Ook bij ziekte van uw kind dient u dit door te geven via de mail aan de TSO. Anders zijn wij genoodzaakt om een strip door te berekenen. Het aantal kinderen heeft namelijk te maken met het aantal leidsters dat die dag nodig is. Elke af- of aanmelding kan het aantal leidsters doen wijzigen.

Eten en drinken
De bedoeling is dat uw kind(eren) een eigen tas meeneemt met daarin een beker/pakje drinken en een broodtrommeltje(graag voorzien van naam) met de lunch. Liever geen plastic zakje of folie. In ieder geval geen koolzuurhoudende dranken meegeven. Elk kind moet minimaal één broodje eten. Teveel brood gaat mee terug in het broodtrommeltje naar huis. Een klein snoepje wordt vanuit de TSO gegeven. Uw kind krijgt dus geen snoep mee van thuis.

Lokaliteit
We beschikken over een eigen TSO lokaal. Vanwege het aantal kinderen dat overblijft wordt er gerouleerd met de andere leslokalen.

Schoolregels
We hanteren dezelfde school- en buitenspeelregels zoals die in de normale schoolorganisatie ook gelden. Ook houden we een logboek bij van evt. gebeurtenissen. Als een kind zich niet aan de regels houdt krijgt hij een gedragsbriefje. De leidster meldt dit aan de leerkracht van het kind.

Speelgoed
De kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar de TSO. De TSO beschikt zelf over voldoende materialen.