Toekomstgericht

21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, probleemoplossend denken en  digitale geletterdheid zijn verweven in ons onderwijsconcept en de actuele thema’s binnen ons onderwijsaanbod..  
Wij leiden de kinderen op tot actieve en creatieve wereldburgers met aandacht voor leefstijl, milieu en duurzaamheid. Wij geven ze bagage mee die zij in de toekomst nodig hebben.