Ouderraad

De ouderraad bestaat dit jaar uit 10 ouders en 3 teamleden. Waaronder een dagelijks bestuur, bestaande uit:
• Een voorzitter ; Simone van Esch
• Een penningmeester ; Suzanne Paap
• Een secretaris ; Els Meijer
De overige leden/ouders:
• Astrid Pletting
• Danielle Beentjes
• Suzanne van Bavel
• Elna Marx
• Rebecca Egbers
• Annemieke Molenaar
• Jacqueline Kluft-de Vries
Namens de leerkrachten:
• Daniëlle van Hoof
• Suus Kooistra
De ouderraad ondersteunt het team van leerkrachten met het organiseren en verzorgen van activiteiten. Zoals onder andere: Sint Maarten, Sinterklaas, Paasontbijt, de laatste schooldag. Om deze activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen werkt de ouderraad met werkgroepjes. Deze werkgroepen bestaan uit teamleden en leden van de ouderraad.
Daarnaast zorgt de ouderraad voor de inning van de ouderbijdrage en beheert de oudergelden. Elk jaar bespreekt de ouderraad de besteding van de ouderbijdrage en controleert een kascommissie de cijfers.
Jaarlijks worden er ongeveer 6 openbare vergaderingen gehouden over alle activiteiten en zaken met betrekking tot de kinderen. Tijdens de jaarvergadering MR/OR, 6 weken na aanvang van het nieuwe schooljaar, worden de leden door de ouders gekozen/vinden eventuele wisselingen plaats.
Natuurlijk staan wij open voor vragen en suggesties. Deze kunt U met ons delen, door deze in de blauwe brievenbus bij de hoofdingang te deponeren. Of stuur een mail naar or@obsdezilvermeeuw.nl. Maar natuurlijk kunt U ons op school altijd aanspreken.