Ons onderwijs

De Zilvermeeuw werkt in units, waarbij kinderen van verschillende leeftijden in één lokaal zitten. De units zijn verdeeld in stamgroepen. De kinderen starten de dag en sluiten de dag af in de stamgroep. De kinderen en ouders weten welke leerkracht verantwoordelijk is voor hun kind en bij wie ze terecht kunnen.

In de ochtend vormen groep 1/2 samen unit 1, groep 3/4/5 vormen unit 2 en groep 6/7/8 vormen unit 3. Tot de kerstvakantie schuift groep 3 aan bij unit 1. Zij zullen het geleerde van de ochtend gaan toepassen in de hoeken bij groep 1/2. Op deze manier krijgen de kinderen van groep 3 voldoende beweging en tijdens de kringactiviteiten een rijk taal- en rekenaanbod. Groep 1/2 profiteert van de kinderen van groep 3 die al veel bezig zijn met cijfers en letters. Beide groepen profiteren van deze manier van werken.

De kinderen van groep 3 t/m 8 starten in hun stamgroep en met hun eigen programma/weektaak. Kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met spelling, oefenen op dit moment de spellingregels achter de laptop. De leerkracht heeft om die tijd zijn handen vrij een persoonlijk gesprekje te voeren, te helpen met een planning te maken of extra instructie te geven. Op die manier krijgen alle kinderen de aandacht die ze verdienen.

Na het eigen programma krijgt bijvoorbeeld groep 6 instructie van de leerkracht die rekenen geeft. De leerkrachten verdelen onderling de vakken. Op die manier kan de rekenleerkracht zich verdiepen in de methode en leerlijnen. Het kind kan dan optimaal geholpen worden. Tevens kan de leerkracht de vakken kiezen waar hij/zij goed in is. Een vakbekwame gemotiveerde leerkracht is toch het mooiste wat er is, want u herinnert misschien nog wel die geschiedenisleraar die zo gepassioneerd kon vertellen. Het team maakt gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten.

Als de kinderen instructie gehad hebben, kunnen zij een keuze maken tussen het begeleidingslokaal of stilte lokaal. In het begeleiding kunnen ze extra hulp krijgen van een leerkracht of samenwerken met een klasgenoot. In het stilte lokaal werken ze zelfstandig. Naast de opdracht die ze mee hebben gekregen vanuit de instructie, kunnen zij werken aan een weektaak die afgestemd is op hun eigen niveau.