Leerlingenraad

Onze Leerlingenraad

Vrijdag 14 oktober 2016 is de leerlingenraad begonnen. Bij de eerste vergadering hebben we kennis gemaakt. We hebben ook al onze ideeën in gebracht, zoals het voetbalveld dat dit keer wel komt, bankjes voor in de pauze, versieringen in de klas, ouderen die iets over hun beroep vertellen, technieklessen in klassen. We gaan dit jaar ook weer aan de slag om de wc’s op te pimpen. Misschien krijgen we dit jaar ook een schooldier, zoals (een vis of een hamster) of een ander dier. Maar vooral het schoolplein vinden wij belangrijk. In de leerlingenraad zitten: Femke & Gidion uit groep 8, Marene & Ezgi uit groep 7, Storm & Sharyza uit groep 6, Menno & Ivana uit groep 5. We hebben een voorzitter een vicevoorzitter en twee notulisten.
Voorzitter : Femke
Vice voorzitter : Gidion
Notulisten : Marene & Ezgi.
We hebben er heel erg zin in!
Geschreven door de leerlingenraad.

Leerlingenraad

Notulen Leerlingenraad 27 januari 2017

Notulen 17-3-2017

Burgerkracht