Ziekte en verlof

Ziek melden

De school is wettelijk verplicht van ieder verzuim een registratie aan te leggen. Komt uw kind niet op school wegens ziekte of een andere belangrijke reden, dan bent u verplicht ons dat zo snel mogelijk (liefst een kwartier voor schooltijd) te laten weten. Moet uw kind naar de dokter of naar de tandarts onder schooltijd, dan vinden we het prettig als u minimaal een dag van tevoren een briefje meegeeft naar de groepsleerkracht. Mocht uw kind een besmettelijke ziekte hebben opgelopen waarbij anderen ernstige risico’s kunnen oplopen, dan vernemen wij dit graag.

logo

Verlof

Bij de directie kunt u een Aanvraag extra vakantie en verlof formulier krijgen als u verlof wilt aanvragen voor uw kind of download het formulier:
verlof-aanvraagformulier

Leerplichtfolder 2020 v2

Als het gaat om een vakantieverlof buiten de reguliere vakantie om, dan willen wij deze aanvraag minimaal een maand van te voren binnen hebben.