Ouderraad

Onze OR

De ouderraad ondersteunt het team van leerkrachten met het organiseren en verzorgen van activiteiten. Zoals onder andere: Sint Maarten, Sinterklaas, Paasontbijt, de laatste schooldag. Om deze activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen werkt de ouderraad met werkgroepjes. Deze werkgroepen bestaan uit teamleden en leden van de ouderraad.
Daarnaast zorgt de ouderraad voor de inning van de ouderbijdrage en beheert de oudergelden. Elk jaar bespreekt de ouderraad de besteding van de ouderbijdrage en controleert een kascommissie de cijfers.
Jaarlijks worden er ongeveer 6 openbare vergaderingen gehouden over alle activiteiten en zaken met betrekking tot de kinderen. Tijdens de jaarvergadering MR/OR, 6 weken na aanvang van het nieuwe schooljaar, worden de leden door de ouders gekozen/vinden eventuele wisselingen plaats.
Natuurlijk staan wij open voor vragen en suggesties. Deze kunt U met ons delen, door deze in de blauwe brievenbus bij de hoofdingang te deponeren. Of stuur een mail naar or@obsdezilvermeeuw.nl. Maar natuurlijk kunt U ons op school altijd aanspreken.

De ouderraad van de Zilvermeeuw bestaat uit de volgende leden;Linda van OostenMichelle KaterDaniëlle BeentjesAndrea PlettingEveline SchenkSandra SchuijtMonica DankelmanAnnemarie BartPatricia Welboren

Namens de school:

Marja Mullink
Tineke Stoel

Als je dit leest en je wordt enthousiast zijn wij op zoek naar jou om ons te versterken, soms kunnen we ook hulp gebruiken van andere ouders, als je het leuk vindt om te helpen horen wij dat graag.