Ouderraad

Onze OR

De ouderraad ondersteunt het team van leerkrachten met het organiseren en verzorgen van activiteiten. Zoals onder andere: Sint Maarten, Sinterklaas, Paasontbijt, de laatste schooldag. Om deze activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen werkt de ouderraad met werkgroepjes. Deze werkgroepen bestaan uit teamleden en leden van de ouderraad.
Daarnaast zorgt de ouderraad voor de inning van de ouderbijdrage en beheert de oudergelden. Elk jaar bespreekt de ouderraad de besteding van de ouderbijdrage en controleert een kascommissie de cijfers.
Jaarlijks worden er ongeveer 6 openbare vergaderingen gehouden over alle activiteiten en zaken met betrekking tot de kinderen. Tijdens de jaarvergadering MR/OR, 6 weken na aanvang van het nieuwe schooljaar, worden de leden door de ouders gekozen/vinden eventuele wisselingen plaats.
Natuurlijk staan wij open voor vragen en suggesties. Deze kunt U met ons delen, door deze in de blauwe brievenbus bij de hoofdingang te deponeren. Of stuur een mail naar or@obsdezilvermeeuw.nl. Maar natuurlijk kunt U ons op school altijd aanspreken.

De ouderraad bestaat dit jaar uit 10 ouders en 2 teamleden. Waaronder een dagelijks bestuur, bestaande uit:

Een voorzitter;

Rebecca Egbers

Een penningmeester;

Suzanne Paap

Een secretaris;

Els Meijer

De overige leden/ouders:

Danielle Beentjes
Suzanne van Bavel
Monica Dankelman
Annemieke Molenaar
Metha Bruens
Linda van Oosten

Namens de leerkrachten:

Tineke Stoel
Marja Mullink