Hoofdluis

Na iedere vakantie worden de kinderen door ouders gecontroleerd op hoofdluis. Mocht er hoofdluis heersen in een Unit, dan wordt u op de hoogte gesteld door middel van een brief.

Mocht u zelf hoofdluis vinden bij uw kind(eren), wilt u dit dan laten weten aan de leerkracht van uw kind? De ouders die de hoofdluiscontrole uitvoeren, zullen dan na 2 weken van constatering een controle doen om te kijken of de kinderen hoofdluisvrij zijn.

In de folder hieronder kunt u lezen hoe u moet handelen bij hoofdluis.

Klikt u hier voor de folder