Unit 3

Unit 3

Welkom in Unit 3. Wij zijn samen groep 6, 7 en 8!
Dit jaar gaan we weer heel veel leren en samenwerken, daar hebben we echt zin in!

Unit 3 bestaat uit twee stamgroepen. Stamgroep 6/7 en stamgroep 8.
We hebben 3 juffen: juf Ingrid, juf Tineke en juf Diana.

We hebben ook nog juffen die het bij ons komen leren, dat zijn juf Rosa en juf Jordan.

Vakken als muziek, wereldoriëntatie, expressie doen we samen. We werken aan de weektaak en onze eigen ontwikkeling, die is bij iedereen anders.

In unit 3 hebben we ook de leerlingenraad, deze leerlingen denken mee aan allerlei dingen op school!

In unit 3 staat zelfstandigheid en samenwerken centraal. We behandelen elkaar met respect en hebben het erg leuk met elkaar!

De methode KIVA helpt ons daarbij.  We vieren ook onze verjaardagen samen, dat is altijd erg gezellig!