Unit 2

Welkom in unit 2!

Wij zijn Unit 2. Onze groep bestaat uit groep 3, 4 en 5. Wij zijn een gezellige groep en vinden het leuk om elkaar te helpen en met elkaar te spelen. Wij doen van alles in onze Unit. Dit zijn voorbeelden van wat wij doen:

– Halverwege groep 4 zijn we aan de beurt om de groentetuin te onderhouden. In groep 5 oogsten we ieder jaar de groentetuin. We maken ook een kunstwerk. We zijn dit jaar eerste geworden.

– Iedere dag starten groep 4 en 5 de dag met de weektaak. Deze weektaak is op niveau en zit vol verschillende onderdelen die aan het einde van de week af moeten. Op deze manier worden we zelfstandig, krijgen we genoeg uitdaging en herhaling en moeten we zorgen dat we ons werk op tijd af hebben. Plannen is daarbij belangrijk. Een van de onderdelen is de Chromebook. Iedereen maakt daar verschillende opdrachten op.

– Groep 3 gaat tot de kerst ’s middags bij de kleuters spelen en werken. Zij kunnen dan mooi hun energie kwijt en kunnen ze de letters en cijfers die ze geleerd hebben bij het spelen gebruiken. Voor de juf of meester is het fijn dat ze dan even groep 4 en 5 alleen heeft. Na de kerstvakantie wordt groep 3 al echt groot en willen ze graag in Unit 2 blijven. Groep 3 kan dan meer zelf, waardoor ze ’s middags lekker aan de slag kunnen met verschillende opdrachten.

– We hebben verschillende lokalen. We hebben een ruimte waar de juf of meester ons lesgeeft. Er is een lokaal waar we geholpen worden door een juf of waar we mogen samenwerken. In het stiltelokaal moeten we zelfstandig werken en mogen we niet praten.

– We spelen ook iedere dag buiten. Groep 5 gymt 2x in de week en groep 3/4 1x. Maar groep 3/4 gaat wel zwemmen. Iedereen haalt sowieso een A-diploma, sommige kinderen krijgen zelfs een C-diploma.

– In Unit 2 lezen we veel. Ook hebben we rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, techniek, expressie en topondernemers. Topondernemers vinden we erg leuk, omdat we dan aan een thema werken. We maken dan een muurkrant, een werkstuk of een verhaal. Zo leren we van alles over de wereld. We krijgen ook Engels vanaf groep 3.

– We hebben ook verschillende uitstapjes. Kortom we doen heel veel. Hieronder en op Facebook kan je allemaal zien wat wij allemaal voor leuks doen. Kijk je mee?

In kasteeltuin Assumburg was een expositie ‘Wonderland’, waarbij de kinderen leren hoe wonderlijk de natuur eigenlijk in elkaar zit met alle insecten, bloemen en bomen. We moeten daar goed voor zorgen. De kinderen mochten daarna een hun eigen wonderland maken in een kijkdoos.

Weer naar school

De week: (Summer Schildmeijer)
Maandag gingen de scholen weer open en dat vond ik heel leuk!
Ik ga nu op dinsdag en vrijdag naar school. Het is nu vrijdag.
Het was leuk dinsdag maar we hadden meteen een toets van spelling.
Groep 5 ging vandaag buiten gymmen dat was leuk!
We hebben nog gegeten en spelling gedaan tot nu toe. Dit was mijn week.
Doei!

Over deze week: (Yana van der Schild)
Ik ben blij dat we weer naar school mogen maar het is wel veranderd en dat vind ik jammer.
Het is wel raar omdat op dinsdag en vrijdag alleen groep 5 naar school gaat en groep 3 en 4 op een andere dag gaan.
Dat vind ik jammer want ik wil ook weer met hun spelen en dat was het eind.

Dansles van ‘De Danstuin’ voor de ‘week van de opvoeding’. 7 Oktober zullen wij dit dansje opvoeren.