Unit 2

Welkom in unit 2!

Wij zijn Unit 2. Onze groep bestaat uit groep 3, 4 en 5. Wij zijn een gezellige groep en vinden het leuk om elkaar te helpen en met elkaar te spelen. Wij doen van alles in onze unit. Zo hebben we verschillende lokalen. We hebben een ruimte waar de juf of meester ons lesgeeft. Er is een lokaal waar we geholpen worden door een juf en een lokaal waar we mogen samenwerken. Iedere middag gaat groep 3 spelenderwijs met de onderwijsassistente aan de slag.

 Iedere dag werken de leerlingen in unit 2 aan een weektaak. Deze weektaak is op niveau en zit vol verschillende onderdelen die aan het einde van de week af moeten. Op deze manier worden we zelfstandig, krijgen we genoeg uitdaging en herhaling en moeten we zorgen dat we ons werk op tijd af hebben. Plannen is daarbij belangrijk. Een van de onderdelen is de Chromebook. Iedereen maakt daar verschillende opdrachten op.

 

 

 


 

 

 

 

We spelen iedere dag buiten. Groep 5 gymt 2x in de week en groep 3/4 1x. Dit jaar hadden we ook schooljudo. Groep 3 en 4 krijgen zwemles. Iedereen haalt sowieso een A-diploma, sommige kinderen krijgen zelfs een C-diploma. 

 

 

 

 

 

 

In Unit 2 leren we niet alleen rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, maar ook techniek, muziek, expressie en faqta. Bij faqta leren we over de natuur, geschiedenis en de wereld. We maken dan een muurkrant, een werkstuk of een verhaal. Zo leren we van alles over de wereld. We krijgen ook Engels vanaf groep 3. De leerlingen in groep 4 mogen met de tuinopa’s werken in de schooltuin. Ieder jaar planten we blauwe druiven en tulpen.

We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen plezier beleven op school. Daar hoort soms ook een dansje bij!