Unit 1

Unit 1

Kleuteronderwijs van goede kwaliteit biedt uw kind kansen om zijn schoolloopbaan een stevige basis te geven. Kleuteronderwijs doet ertoe!

Motoriek is één van onze speerpunten.
Bewegen is de basis van alles wat uw kind gaat leren. De motorische ontwikkeling is onder te verdelen in de grove en fijne motoriek. Deze speelt een belangrijke rol in het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van uw kind. Iedere fase in de motorische ontwikkeling is belangrijk.
We onderscheiden de grove motoriek (lopen, springen, klimmen, huppelen, kruipen, enzovoort) en de fijne motoriek (puzzelen, schrijven, knippen, scheuren, kralen rijgen, enzovoort).

De grove motoriek stimuleren we vooral tijdens buitenspelen en gymmen.

Werken met de kralenplank is één van de activiteiten om de fijne motoriek te oefenen.

Ons andere speerpunt is het stimuleren van diverse vormen van spel. Kleuters ontwikkelen zich door middel van spelen, zowel in de klas als buiten. De kinderen hebben zelf niet de bedoeling om te leren, maar doen dit wel. Spelen is een levensbehoefte van (jonge) kinderen. Kinderen die weinig (kunnen) spelen ontwikkelen zich moeizaam. Zij hebben extra spelbegeleiding nodig.

Wij spelen voor (demonstratiespel) in de kring. We laten bv. zien hoe je een (knuffel)hond moet verzorgen. De kinderen kunnen het naspelen met alle attributen. Daarbij worden passende nieuwe woorden gebruikt. De woordenschat breidt zich uit.
Daarnaast krijgen de kinderen veel tijd om vrij te spelen. Door iedere keer nieuwe materialen aan te bieden en de inrichting van de klas te veranderen, die past bij het thema, zorgen we ervoor dat kinderen steeds een stapje verder kunnen komen.
In de klas zien de kinderen overal letters en woorden. Zo raken ze er vanzelf mee vertrouwd. Rekenonderwijs komt al spelend aan bod. We werken met thema’s. Daarin leren de kinderen op zoek te gaan naar oplossingen en werken daarbij samen.


Het hele jaar door spelen we buiten. Ieder seizoen zorgt weer voor ander spel.

We hebben gemerkt dat we de kleuters een goede basis meegeven om stevig te kunnen starten in groep 3.