OBS De Zilvermeeuw

een kleinschalige school waar je samen leeft, leert en je thuis voelt

OBS De Zilvermeeuw

Kleuters leren spelend

OBS De Zilvermeeuw

Gericht op 21ste eeuwse vaardigheden, zoals zelfstandigheid en samenwerken

OBS De Zilvermeeuw

Positief en veilig klimaat

Welkom

Welkom

Welkom bij de website van OBS De Zilvermeeuw in Heemkerk. Onze missie: Wereldburger van de toekomst! Basisschool De Zilvermeeuw leidt kinderen op tot actieve en creatieve wereldburgers.

Lees meer ›
Veilig

Veilig

Elke kind voelt zich bij ons op school veilig, omdat wij zorg dragen voor een positieve sfeer in de school. Er is vertrouwen tussen leerlingen, ouders en leerkrachten, waardoor kinderen tot leren komen.

lees meer ›
Unitonderwijs

Unitonderwijs

Op onze school werken we in Units. Kinderen krijgen in kleine groepen instructie, is er veel interactie, het niveau sluit goed aan en de kinderen leren zelfstandig te werken.

lees meer ›
Toekomstgericht

Toekomstgericht

De Zilvermeeuw springt in op de veranderende toekomstige maatschappij, waarin naast de basisvakken lezen, taal/spelling en rekenen de 21ste-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden.

lees meer ›

Onze Missie

Wereldburger van de toekomst! Basisschool De Zilvermeeuw leidt kinderen op tot actieve en creatieve wereldburgers. Wij geven kinderen bagage mee die ze in de toekomst nodig hebben. We zorgen ervoor dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, waarbij ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en uitdagingen op te zoeken. Creatief denken en een onderzoekende houding is daarbij van belang. Wij leren de kinderen een hoge mate van zelfstandigheid aan, waarbij samenwerken en probleemoplossend denken een vereiste is. Deze stevige basis zorgt ervoor dat kinderen klaar zijn voor de toekomst!

KOM EENS KIJKEN